Porady

Porady

W trosce o naszych Klientów poniżej prezentujemy najczęstrze problemy i pytania na które znajdą Państwo odpowiedzi.

   
 • Jeśli chcesz dopasować wygląd i kolor okien do Twojego domu lub mieszkania, to możesz skorzystać z "wizualizatora" dostępnego tutaj.
 • Okna nie mają mikrowentylacji, na  oknach w okresie zimowym zbiera się woda. Aby uniknąć tego rodzaju problemu należy zamontować wywietrznik np. Ventair lub Aereco w każdym pokoju.
 • W przypadku braku (lub zastosowania zbyt cienkich) stalowych wzmocnień w profilach PVC skrzydła mogą się odkształcać.
 • Tak zwane okna typowe (o znormalizowanych wymiarach) są u większości producentów tańsze od kilku do kilkunastu procent od nietypowych. Jest to związane z produkcją w dużych seriach lub po prostu polityką handlową firmy. W przypadku okien narożnych bardzo istotne jest wzięcie pod uwagę systemowego łącznika i autoryzowanego montażu, co może również znacząco wpłynąć na koszty.
 • To taka, w której jedna z szyb ma napyloną warstwę odbijającą energię cieplną.
 • Nie ma żadnej normy dotyczącej montażu stolarki otworowej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jaki sposób wybrać, ponieważ zależy to od gabarytów okien, rodzaju muru, jego nośności, itp. Uogólniając, można powiedzieć, że montaż okien na dyblach jest pewniejszy, aczkolwiek nie zawsze możliwy np. ściana trójwarstwowa.
 • Mikrouchył zwany również mikrowentylacją lub rozszczelnieniem jest funkcją okna zapewniającą stały dopływ powietrza do pomieszczenia. Ilość nawiewanego powietrza jest zależna od wielkości okien i zastosowanego systemu okuć. Pomimo niespełniania warunków Aprobaty Technicznej w wielu przypadkach okno z mikrouchyłem spełnia funkcję podstawowej wymiany powietrza, przy czym istotne jest zapewnienie drożności i ciągu kanałów wentylacyjnych. W żadnym wypadku nie zwalnia to jednak od systematycznego wietrzenia mieszkania, szczególnie ważnego w przypadku obecności dużej ilości osób lub dużego wzrostu wilgotności np. podczas gotowania.
 • Współczynnik infiltracji to ilość powietrza przedostającego się przez okno w danym czasie. Jego wysokość jest określona w Aprobacie Technicznej.
 • Jeśli zaparowanie wystąpiło wewnątrz pomiędzy szybami, to rzeczywiście doszło do rozszczelnienia pakietu szybowego. W takim przypadku należy wymienić pakiet szybowy.
 • Okna kolorowe bardziej nagrzewają się w porównaniu do okien białych, stąd inna budowa profilu skrzydła. W oknie kolorowym inny jest również kształt stali wzmacniającej. Trwałość okien kolorowych i białych jest porównywalna.
 • Takie prace najlepiej zlecić fachowcowi, do demontażu szyby potrzebne jest doświadczenie i wprawa.
 • Jak najbardziej można wymienić uszczelki, należy zwrócić się do producenta okien.
 • O współczynniku przenikania ciepła 2,8 na szyby o współczynniku 1,1? Jakie z tego tytułu mogą być oszczędności w zużyciu ciepła? Oprócz korzyści materialnych, jakie bez wątpienia pojawią się po wymianie szyb, na pewno zwiększy się komfort użytkowy pomieszczenia, efekt „ciągnięcia chłodu” od okna znacznie się zmniejszy.
 • Tak, Kotwy należy przykręcić do profilu okna.
 • W okresie jesienno-zimowym na szybach w pokojach występuje intensywna kondensacja pary wodnej, szczególnie na oknach od strony nawietrznej i na pierwszych szybach od strony zewnętrznej. Wentylacja pomieszczeń jest słaba.  Kratki wentylacyjne są w kuchni i łazience.  Jak poradzić sobie ze zjawiskiem „ściekania wody po szybach”, które są od zewnątrz? Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji, a może lepiej stosować jakieś doraźnie środki? Wymiana okien jest jedynym skutecznym rozwiązaniem. Doraźnie może pomóc dokładne uszczelnienie okiennic wewnętrznych, aby zatrzymać migrującą z wnętrza parę wodną, która następnie wykrapla się na chłodnej szybie zewnętrznej. Nie można tego oczywiście zrobić we wszystkich oknach, bo zablokowana zostanie wymiana powietrza w budynku. Zjawisko wykraplania wody może również osłabić mocna wentylacja mechaniczna, która zapewni odciąg wilgotnego powietrza z pomieszczeń do kratek wentylacyjnych.
 • Przy zmianach temperatur na stalowych kształtownikach skrapla się woda. Na przykład fabryka okien Abakus stosuje sprawdzone wzmocnienia stalowe od lat używane w oknach PVC. Okno nie jest zbudowane wyłącznie ze wzmocnienia, jest jeszcze profil PVC, uszczelki, okucie - wszystkie te elementy podlegają naturalnemu procesowi starzenia lub zużyciu. Trwałość okien z PVC określa się na poziomie 50-70 lat.
 • W oknach PCV skrzydło przyjmuje kształt ramy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić ramę, niewielkie odkształcenia na skrzydle są dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczelności na wiatr i przenikanie wód opadowych, oczywiście okno musi się lekko otwierać i zamykać.
 • Taśmę malarską jak i taśmę zabezpieczającą profil PCV należy usunąć najpóźniej 3 miesiące po montażu - później pozostaje tylko sposób mechaniczny. Zastosowanie rozpuszczalników może doprowadzić do odbarwienia się profilu, szczególnie profili kolorowych.
 • Miejsca zachlapane farbą należy spróbować przepolerować mleczkiem do czyszczenia profili PCV. Nie należy  stosować żadnych rozpuszczalników.
 • Do usuwania grzyba ze ścian można zastosować np. Ceresit CT 99.
 • Można bez obaw zwykłym płynem do naczyń. Można też użyć mleczka np. Cif. W sprzedaży znajdują się również specjalne płyny do czyszczenia okien PCV.
 • Okna w sezonie zimowym bardzo się pocą pomimo włączonej wentylacji. Ościeżnica również jest cała mokra. Po otworzeniu skrzydła okiennego w jednej sekundzie szyba jest zaparowana. Pojawia się niezbyt ładny ciemny nalot w miejscach gdzie najczęściej spływają krople wody z szyby i nie udaje się tego usunąć detergentem. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez intensywne lecz krótkie wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki. Najczęstszą przyczyną wyraszania się pary wodnej na szybie jest zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach.
 • W granicach od 3 - 5 cm a nie na całej powierzchni? Szyba zespolona jest zbudowana z dwóch tafli szklanych połączonych ze sobą po obwodzie ramką metalową i ta właśnie ramka tworząc mostek termiczny jest powodem roszenia szyby. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej gdyż najczęściej brak działania wentylacji jest przyczyną wyraszania się pary wodnej na oknach. W Oknach z szybami wyposażonymi w ramkę thermo ( specjalna ramka plastikowa zamiast metalowej) takie zjawisko nie występuje.
 • Jeśli zaparowanie szyby występuje wewnątrz pakietu to szyba zespolona jest nieszczelna, a jeśli zaparowanie szyby występuje od strony pomieszczenia to prawdopodobnie nie jest to szyba z powłoką niskoemisyjną lub przy montażu pomylono stronę wewnętrzną z zewnętrzną.
 • Najczęściej związane jest to z wysoką wilgotnością w pomieszczeniu. Para wodna zawarta w powietrzu skrapla się na najzimniejszej powierzchni (np. wtedy, kiedy coś zimnego wyjmiemy z lodówki). Często jest to szyba.
 • Należy spróbować wyregulować na zawiasach.
 • Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność oraz jest duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej); jest to tzw. punkt rosy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak działa wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Jeśli działa prawidłowo, to do pomieszczeń trzeba doprowadzić świeże powietrze, tak aby umożliwić jego wymianę. Można to zrobić poprzez zainstalowanie np. nawiewników.
 • Dźwiękochłonność okien uzyskuje się poprzez zastosowanie szyb o różnej grubości oraz wypełnienie gazem ciężkim np. sześciofluorkiem siarki, dodatkowo stosuje się specjalistyczne profile i uszczelki zgrzewalne np. zwykłe okna posiadaja dźwiękochłonność 34 dB. Na przykład okna marki Abakus w standardzie posiadają profile dźwiękochłonne pięciokomorowe jak również uszczelki zgrzewalne dwukomorowe co w połaczeniu ze standardowym pakietem daje dźwiękochłonność na poziomie 36 dB (potwierdzone badaniami Instytutu Techniki Budowlanej) co w efekcie daje produkt tłumiący niepożądany hałas aż o 50% więcej !! niż okna o współczynniku dźwiękochłonności 34 dB Więcej o szybach dźwiękochłonnych na stronie www.press-glas.com.pl.
 • Efekt brudnych firanek jest spowodowany przez warstwę, która jest napylona na szybie, dzięki temu otrzymujemy szybę o niskim współczynniku przenikalności cieplnej U=1,1.
 • Aby sprawdzić poprawność działania grawitacji wewnętrznej należy zwrócić się do kominiarza.
 • Po założeniu okien PCV pojawił się w narożniku ścian i sufitu czarny nalot, który cały czas się rozrasta. Na ścianach widać wyraźne zawilgocenie w postaci kropel wody. Przyczyn powstawania pleśni może być kilka, w pierwszej kolejności proponujemy sprawdzić i poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej. Sprawdzenie powinno polegać na kontroli drożności pionów wentylacyjnych, następnie należy doprowadzić potrzebną ilość powietrza z zewnątrz do mieszkania, można to zrobić za pomocą nawiewników okiennych np. www.brevis.com.pl lub www.aereco.com.pl .Wilgotność względna powietrza powinna wynosić ok. 55-60 %. Mieszkanie musi być odpowiednio ogrzewane, aby nie doprowadzić przemarzania ścian. Jeśli te działania nie będą skuteczne przyczyn należy szukać gdzie
 • W mieszkaniu, które wynajmuję pojawił się grzyb. Przy oknach (PCV) i drzwiach balkonowych zaczął się pojawiać grzyb. Jest on także widoczny w rogu pokoju, przy jednym z łóżek. Mieszkanie ogrzewane jest grzejnikami. Jak pozbyć się tego kłopotu? Należy sprawdzić działanie wentylacji grawitacyjnej: czy prawidłowo działa wywiew i czy jest zapewniony nawiew. Dobry wywiew to drożne kratki wentylacyjne w kuchni i łazience oraz drożne piony wentylacyjne. Najlepszy nawiew zapewniają nawiewniki zamontowane w oknach, rozwiązania zdecydowanie gorsze to specjalne okucia umożliwiające tzw. mikrowentylację i odpowiednio powycinane uszczelki.
 • Po zamontowaniu okien PVC, wokół okien pojawił się grzyb. Powstanie grzyba najczęściej spowodowane jest brakiem skutecznie działającej wentylacji, czyli zapewnieniu dopływu i odprowadzenia zużytego powietrza z mieszkania. Prawdopodobnie rozszczelnienie okna rozwiąże problem.
 • Drzwi balkonowe samoczynnie się zamykają. Gdy jest zima to nie jest problem, ale latem, trzeba będzie czymś blokować drzwi. W odpowiedzi na reklamacje powiedziano, że drzwi są źle wyważone, dlatego się zamykają. Aby drzwi się nie zamykały, należy zakupić hamulec (blokadę) do drzwi. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakupienie.
 • Czy okna 5-komorowe parują bardziej niż np. okna 3-komorowe? Czy zaparowanie okna od wewnątrz zależy od tego ilu komorowe jest okno? Ilość komór nie przekłada się bezpośrednio na parowanie okna. W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temp szyby, profilu. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Niska temperatura szyby/profilu i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody.
 • Czy cały czas mają być rozszczelnione? Nie muszą być cały czas rozszczelnione, z funkcji tej można korzystać według potrzeb. Najlepiej tak często, aby zapewnić potrzebny dopływ świeżego powietrza.
 • Szczelność okna można poprawić, regulując zaczepy lub czopy na okuciu okna. Punkty regulacyjne zależą od typu okucia. Proszę zwrócić się o pomoc w punkcie zakupu okien lub bezpośrednio u producenta.
 • Czy nierówne położenie kwater w płaszczyźnie ściany może świadczyć o nieprawidłowym montażu okien? Jak powinno się weryfikować pion i poziom okna? Pion i poziom weryfikujemy poziomicą o odpowiedniej długości.
 • Wilgotność powietrza bada się wilgotnościomierzem, inaczej zwanym higrometrem. Można go kupić w sklepach z AGD.
 • Prawidłowa dylatacja czyli szerokość szczeliny to 10 mm do 30 mm na stronę przy użyciu pianki poliuretanowej jako uszczelnienia. W sytuacji kiedy profil zacznie się rozszerzać pod wpływem wzrostu temperatury latem, dylatacja 5mm może się okazać zbyt mała.
 • Wilgotność w mieszkaniu to około 55-60% wilgotności względnej.
 • Uszczelki do okien można konserwować takim samym środkiem jak uszczelkę w samochodzie.
 • Żaluzje w oknach PVC można zamontować do listwy przyszybowej.
 • Jakie są czynniki które wpływają na taką sytuacje? Na taką sytuację wpływa przede wszystkim podwyższona wilgotność w pomieszczeniu. Poza tym prawdopodobnie (jak prawie wszyscy posiadacze okien z PCV) na obwodzie szyby jest aluminiowa ramka, która tworzy takzwany "mostek cieplny". Przy dużym mrozie może on powodować takie schłodzenie fragmentów okna, że aż pojawia się na nich lód.
 • Podczas mrozów kiedy temperatura spada poniżej –15 °C, na górnej ramie okna od strony mieszkania, w miejscu gdzie jest wentylacja okna pojawia się lód. W mieszkaniu są lekko rozszczelnione okna i sprawna wentylacja Na szybach pojawia się pas skroplonej wody szerokości około 6-7 cm. Lód powstał, gdyż nastąpiło zetknięcie pary wodnej zawartej w powietrzu z powierzchnią profilu, która została oziębiona do temperatury poniżej 0 °C. Przy tak niskich temperaturach zewnętrznych, nie jest trudno, np. przez nadmierny napływ powietrza zewnętrznego, schłodzić powierzchnię profilu PCV do temperatury poniżej punktu zamarzania wody. Szyby są zbudowane z dwóch tafli szklanych połączonych ze sobą na obwodzie ramką metalową i ta właśnie ramka tworząc tzw. mostek termiczny jest powodem schładzania brzegów szyby. Przy niskich temperaturach i podwyższonej wilgotności może to prowadzić do roszenia, a nawet powstania warstewki lodu na brzegu szyby. Wydaje się, że w opisanej sytuacji, dla bardzo niskich temperatur w okresie zimowym, sytuację mogłaby poprawić zmiana sposobu doprowadzania świeżego powietrza do mieszkania poprzez montaż nawiewników. Dostępne są również szyby z ramką o podwyższonej izolacyjności termicznej na obwodzie.
 • Czy można w jakiś sposób sprawdzić szczelność zamontowanych okien PCV? Pytanie wynika z faktu, iż w niektórych miejscach na futrynie, przy uszczelkach pojawił się kurz. Ponadto w tych miejscach wyczuwalny jest leciutki strumień zimnego powietrza przedostającego się z zewnątrz (przy zamkniętych oknach). Czy to jest normalne zjawisko? Niewielkie przepuszczanie powietrza w okolicach uszczelek jest normalnym zjawiskiem występującym w oknach, szczególnie przy dużej różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jeżeli przewiewy są zbyt duże należy dokonać regulacji docisku kwater na elementach ruchomych okuć. Każde okno charakteryzuje określony współczynnik infiltracji powietrza (zapisany w Aprobacie Technicznej), ale sprawdzenie jego zgodności jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.
 • Zainstalowane, duże dwuskrzydłowe drzwi balkonowe. Niestety po roku użytkowania rama jednego skrzydła nieznacznie się wybrzuszyła. Jest to szczególnie widoczne na wysokości poziomego elementu, dzielącego skrzydło na dwie części. Wygląda to tak, jakby ten poziomy profil rozpychał ramę. Dlaczego tak się stało? Czy jest to wina błędnego montażu, czy też jakaś ukryta wada, którą powinienem zgłosić u producenta. Takie odkształcenia są możliwe zarówno w oknach PVC, jak i drewnianych. Jeżeli dotyczą skrzydeł, na ogół stanowią wadę wyrobu, jednakże ostateczna ocena może być dokonana wyłącznie podczas bezpośredniej wizyty serwisanta. Często bowiem niewłaściwy montaż prowadzi do bezpowrotnego uszkodzenia elementów okien !!
 • Stare drewniane okna chcę wymienić na plastikowe. Stare są nieszczelne i mieszkanie zimą bardzo się wyziębia. Ale sąsiedzi mówią, że u nich po takiej wymianie pojawiła się wilgoć i pleśń na ścianach. Ponadto skarżą się na bóle głowy. Czy to wina nowych okien? W przypadku nowych okien zarówno z PVC, jak i z drewna problemem może stać się nadmierna szczelność. Powoduje to brak komfortu mieszkańców, a często prowadzi również do nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza, ewentualnie elementów pozwalających rozszczelnić okno, łączących w sobie nowoczesną wentylację z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach. Rozwiązanie to, w przeciwieństwie do wietrzenia, ograniczy też nadmierną utratę ciepła.
 • Na górnej ścianie wnęki okiennej pojawiają się ciemne, małe plamy i ściana jest mokra. Czy jest to wina nieprawidłowego montażu, czy też gdzieś przecieka woda? Może okno jest zbyt szczelne i przyczyną zawilgocenia jest parująca woda. W pozostałych pomieszczeniach również były zmieniane okna (na PCV) i nic takiego się nie zdarzyło. Powodem opisanych problemów jest najprawdopodobniej przemarzające betonowe nadproże. Sytuację, ale tylko przejściowo może poprawić podniesienie temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz poprawa wentylacji (np. montaż nawiewników lub częste wietrznie). Warto również upewnić się, czy kanały wentylacyjne są sprawne. Docelowo, konieczne będzie zewnętrzne ocieplenie nadproża np. metodą mokrą-lekką z zastosowaniem styropianu.
 • Jeżeli przed wymianą okna nie było pleśni, to trzeba poprawić wentylację w pomieszczeniu poprzez na przykład montaż nawiewników w nowym oknie. Proszę skontaktować się z firmą, w której zamówione zostało okno i opowiedzieć o swoich kłopotach. W zależności od konstrukcji okna firma poradzi, w jaki sposób wykonać nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia.
 • Można zastosować proszek polerujący do szyb firmy Arnaud Polska.
 • Przyczyn powstawania grzyba może być wiele, przytoczę tylko te najczęściej spotykane:
  • złe odprowadzenie zużytego powietrza pionami wentylacyjnymi,
  • brak dopływu świeżego powietrza,
  • przemarzanie ścian zewnętrznych,
  • zbyt niska temperatura w mieszkaniu (niedogrzanie),
  • złe miejsce posadowienie okna w ścianie,
  • złe uszczelnieni okna pianką poliuretanową,
  • zawilgocenie pianki poliuretanowej.
 • W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temperaturą szyby. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością, doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Skutecznym sposobem poprawienia wymiany powietrza w mieszkaniu jest zastosowanie nawiewników okiennych. Niska temperatura szyby i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody nas szybie w warunkach bardzo niskich temperatur może dojść do zamarznięcia wzdłuż listew przyszybowych.
 • Woda na oknach gdy przychodzi zima - woda leje się po oknach od wewnątrz. Czym to jest spowodowane i czy można jakoś temu zaradzić? Prawdopodobnie okna są za szczelne i brak jest prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu. Proponuję zastosować nawiewniki do okien produkcji np. Brevis, Ventair lub Aereco.
 • Bardzo pocą się okna. Co robić - oprócz wietrzenia? Czy można wyciąć kawałek uszczelki, ale czy to pomoże i czy nie stracę gwarancji na okna? Wycięcie uszczelki jest możliwe, należy jednak zrobić to pod okiem specjalisty, który zna sposób postępowania w takich przypadkach. Na pewno zwiększy to wymianę powietrza w pomieszczeniu, a tym samym zmniejszy wilgotność powietrza. Jeżeli zostanie wykonane to prawidłowo to gwarancja nie zostanie utracona. Proszę jednak pamiętać, że za pocenie się okien odpowiada przede wszystkim wentylacja w pomieszczeniu.
 • Jest to sztuczny kauczuk tzw. EPDM, odporny na działanie czynników atmosferycznych.
 • Zjawisko interferencji światła zwane prążkami Brewstera pojawia się w szybach zespolonych wówczas :gdy są one wykonane ze szkieł o bardzo małej różnicy grubości, mieszczącej się w przedziale od 400 do 700 nm, tj. długości składowych fal światła białego. Stosowane w szybach zespolonych szkło float charakteryzuje się minimalnymi różnicami grubości, co stanowi jego wielką zaletę. Zastosowanie szkła float do budowy szyby zespolonej może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska interferencji światła. W szkle ciągnionym, produkowanym metodą Pittsburgh, różnice grubości są znacznie większe niż w szkle float, dlatego przy zastosowaniu go w szybie zespolonej prążki Brewstera praktycznie nie występują, - oraz gdy równocześnie obie tafle znajdują się względem siebie pod niewielkim kątem, tj. gdy różnica równoległości tafli jest rzędu od 400 do 700nm. Różnica ta w praktyce jest niezauważalna i nie wpływa na właściwości użytkowe szyby zespolonej. Przy zaistnieniu obu opisanych wyżej warunków, następuje interferencja światła, widoczna w postaci szerokich plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to jest bardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem.
 •  
---

Źródło informacji: www.abakus-okna.com.pl